Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

•           Artikel 1 – De verkoper

•           Artikel 2 – Toepasselijkheid

•           Artikel 3 – Aanbod en bestelling

•           Artikel 4 – Herroepingsrecht (bedenktijd) bij verkoop op afstand

•           Artikel 5 – Retour bij verkoop in de winkel

•           Artikel 6 – Prijs

•           Artikel 7 – Betaling

•           Artikel 8 – Conformiteit en garantie

•           Artikel 9 – Thuislevering

•           Artikel 10 – Cadeaukaart

•           Artikel 11 – Overmacht

•           Artikel 12 – Aansprakelijkheid

•           Artikel 13 – Intellectuele eigendom

•           Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1 - De verkoper

1.     De identiteit van de verkoper:

Woodyou BV (hierna Woodyou of wij)
Joris Bryan & Glenn Senden
Stadsheide 25 Unit A11
3500 Hasselt
Tel. Algemeen: 0474/68.75.42 of 0456/24.58.13
BTW-nummer: BE0757.609.095

 

2.    Het aanbod van Design Conceptstore bevat Decoratie, planten, juwelen, kleding, ecologische producten en veel meer. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, telefoon, gsm, fax, mail, website, …) dat door Woodyou BV aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.    Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3.    De website van Design Conceptstore is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Woodyou BV. Via deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen, te reserveren, in te schrijven op elektronische communicatie en andere inlichtingen. 

4.    Woodyou BV behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

5.    Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

6.    Woodyou BV respecteert de Gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel. Meer informatie en een kopie van de gedragscode kan je hier downloaden.

 

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Aanbod

1.     Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is wat je rechten en verplichtingen, gekoppeld aan de aanvaarding van het aanbod, inhouden.

 

2.     Woodyou BV beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het artikel. Als Woodyou BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Woodyou BV niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

 

Bestelling

Algemeen

Een artikel uit het online assortiment kan steeds gereserveerd worden om af te halen in de winkel. Een deel van het online assortiment kan ook online aangekocht worden met online betaling en thuislevering.

Een bestelling op de website kan enkel gebeuren in het Nederlands.

Aankoop via de website met online betaling en thuislevering

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Je krijgt de mogelijkheid een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina van je bestelling waarbij je eventuele invoerfouten kan verbeteren. Je aanvaardt vervolgens onze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website. Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen en van zodra Woodyou BV de goedkeuring heeft gekregen van de betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten, debetkaarten of paybuttons, is je aankoop definitief.

Design Conceptstore aanvaardt volgende online betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online, Design Conceptstore Cadeaukaart & Payconiq.

Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan opslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als een langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.

Je bestelling wordt thuis geleverd zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Reserveren via de website en afhalen in de winkel

Om een product te reserveren, kies je jouw adres voor afhaling en voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Je krijgt de mogelijkheid een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina van je reservering waarbij je eventuele invoerfouten kan verbeteren. Je aanvaardt vervolgens onze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website.

De reservering is definitief nadat er geklikt is op de bestelknop. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw reservering. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan opslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail.

De artikels worden vervolgens door ons verzameld en/of vervaardigd. Producten die niet voorradig zijn in de winkel worden besteld en zijn binnen een indicatieve termijn van x-aantal werkdagen beschikbaar. Woodyou BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaarzetten of het ontbreken van artikelen. Indien de bestelling niet volledig is, zal Woodyou BV er alles aan doen je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. De betaling gebeurt in de winkel bij afhaling. Design Conceptstore zal de artikelen drie dagen in de winkel voor jou reserveren.  

Artikel 4 – Herroepingsrecht (Bedenktijd) bij verkoop op afstand

1.    Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website, telefoon, …). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij het reserveren via de website en afhalen in de winkel.

2.    Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de goederen niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf de levering van het artikel. De artikelen mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd worden ten laatste 14 dagen na melding aan Design Conceptstore van herroeping. Binnen de 14 dagen nadat Design Conceptstore de artikelen heeft teruggekregen wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

3.    Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als je de goederen terugbezorgt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking.

4.    Als je de goederen wenst terug te bezorgen aan een Design Conceptstore, kan dit enkel aan de door jou online aangeduide Design Conceptstore.

5.    De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen.
Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

6.    Formulier voor herroeping
Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, 
kan je hier het vermelde formulier downloaden en sturen naar de door jou online aangeduide Design Conceptstore.

7.    Indien je het product wenst om te ruilen voor een ander product, kan je contact opnemen met de klantenservice van Design Conceptstore.

8.    Het herroepingsrecht geldt niet in sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien in art. VI 53 WER, zoals o.m. snel bederfbare goederen en goederen die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.  

Artikel 5 – Retour bij verkoop in de winkel

Indien je een product wenst te retourneren of om te ruilen dat je aankocht in een Design Conceptstore, zal de desbetreffende Design Conceptstore de voorwaarden voor retour of omruiling bepalen.

Artikel 6 – Prijs

Onze prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen,BTW, recupel, taksen en diensten. Design Conceptstore kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Artikel 7 – Betaling

Algemeen

Een aankoop is slechts definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. Voor betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is het noodzakelijk dat wij de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  

Aankoop via de website met online betaling en thuislevering

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online, Design Conceptstore Cadeaukaart en Payconiq.

 

Betaling in de winkel

We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online, Design Conceptstore Cadeaukaart en Payconiq.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.    Design Conceptstore garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen

2.    Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Design Conceptstore. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

3.    Gedurende de voormelde periode verbindt Design Conceptstore zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is.

4.    De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.

5.    Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
• alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
• de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

• defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
• defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

6.    Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Design Conceptstore. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Design Conceptstore. In geval van tussenkomst door een niet door Design Conceptstore aangewezen derde, vervalt de garantie.

7.    Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op de website.

8.    Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

 

Artikel 9 – Thuislevering

1.    Enkel artikelen waarbij de optie thuislevering vermeld staat, kunnen thuis geleverd worden.

2.    Alle artikelen die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres.

3.    Design Conceptstore werkt met vaste logistieke partners voor thuislevering. De logistieke partner die de thuislevering verzorgt, zal afhangen van het bestelde artikel en/of de omvang van de bestelling. Meer informatie over jouw bestelling en thuislevering vind je terug in de bevestigingsmail van je bestelling.

4.    Sommige artikelen worden geleverd door de leverancier van Design Conceptstore. De leveringsvoorwaarden van de Design Conceptstore leverancier zijn in dat geval van toepassing en worden steeds opgenomen per artikel. De leverancier zal contact met je opnemen om een leveringsdatum af te spreken. 

5.    De leveringskost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.

6.    De levertermijn is afhankelijk van het bestelde artikel en wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is. De klant gaat akkoord dat bepaalde producten die slechts na bestelling worden gemaakt een langere levertermijn kunnen hebben.

7.    Afhankelijk van de samenstelling van je bestelling kan het zijn dat de levering niet samen geschiedt. Per bestelling betaal je echter maar één keer de leveringskost. 

8.    De levering omvat enkel het bezorgen van het artikel en niet de montage ervan, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.

9.    Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

10. De thuislevering gebeurt steeds op risico van Design Conceptstore. Als je ons echter artikelen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

11. Design Conceptstore is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar leverancier of logistieke partner.

12. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.

 

Artikel 10 - Cadeaukaart

1.    De Cadeaukaart van Design Conceptstore blijft altijd geldig.

2.    De Cadeaukaart kan niet worden gebruikt voor aankopen op de website.

3.    De Cadeaukaart kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. De restwaarde van de Cadeaukaart kan gebruikt worden voor een volgende aankoop.

4.    Bij het omruilen van goederen die werden aangekocht met een Cadeaukaart zal de klant een nieuwe Cadeaukaart (tegoedbon) ontvangen gelijk aan het bedrag waarvoor een Cadeaukaart werd gebruikt ter betaling.

5.    Design Conceptstore is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de Cadeaukaart. Design Conceptstore is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de Cadeaukaart.

6.    Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaukaart wordt ontzegd.

 

Artikel 12 – Overmacht

1.    In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Algemeen

1.    Design Conceptstore is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij opzet of grove fout.

2.    De aansprakelijkheid van Design Conceptstore is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product.

3.    Design Conceptstore is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

 

Gebruik website

1.    Design Conceptstore kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de Design Conceptstore-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

2.    Design Conceptstore levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

3.    Deze website geeft links of referenties naar andere sites. Design Conceptstore heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. Design Conceptstore kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4.    Het verzenden van en naar de Design Conceptstore-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

5.    Design Conceptstore heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. Design Conceptstore is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

6.    Design Conceptstore behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

 

Frauduleuze internetpraktijken

Design Conceptstore kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het Design Conceptstore logo adviseren wij steeds de klantendienst te raadplegen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

1.    De informatie op de website van Design Conceptstore mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

2.    Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Design Conceptstore, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Design Conceptstore, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

3.    Alle communicatie die de gebruiker naar de Design Conceptstore-website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen auteursrechten kan doen gelden. Design Conceptstore is niet verantwoordelijk voor deze communicatie.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen

1.    Als je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via: 

Woodyou BV
Bryan Joris & Glenn Senden
Stadsheide 25 Unit A11
3500 Hasselt
Tel. Klantendienst: 0032 (0) 474 68 75 42 of 0032 (0) 456 24 58 13
Contactformulier 


We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.


2.    Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Consumentenombudsdienst
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Tel: 0032/2 702 52 00
Fax: 0032/2 808 71 29
e-mail: 
contact@consumentenombudsdienst.be
web: 
www.consumentenombudsdienst.be

3.    De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


4.    Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Limburg bevoegd.